- Skulestadmo, 4. August 2018 -

- Løno og Staup, 4. August 2018, 14:32, +18C -