- Kyte, 4. August 2018 -

- Øvre og Nedre Kyte, 4. August 2018, 14:26, +18C -