- Reimegrend, 10. Juli 2018 -
- Blid slåttekar midt i travlaste slåtten på Vetla Hegg, 10. Juli 2018, 13:57, +24C -