- Jordalen - Bakkanosi, 8. Juli 2018 -
- Slettedalstjørni frå Lyngskaret, 8. Juli 2018, 11:55 -