- Reimegrend, 5. Juli 2018 -
- Alle mann i arbeid på Store Hegg, 5. Juli 2018, 11:44 -