- Djønno - Oksen, 1. Juli 2018 -
- Eidfjorden, Sørfjorden og Utnefjorden frå Veten (Oksen), 1. Juli 2018, 14:08 -