- Djønno - Oksen, 1. Juli 2018 -
- Djønno og Eidfjorden, 1. Juli 2018, 14:53 -