- Voss, 12. Juni 2018 -
- Voss sett ovanfor Roset, 12. Juni 2018, 17:14, +18C -