- Voss, 10. Juni 2018 -
- Ny veg vert bygt frå skogsvegen i Hangurslia til fyrste mastepunkt på Voss Gondol, 10. Juni 2018, 12:43, +24C -