- Evanger, 9. Juni 2018 -
- Biletglimt frå Evangerlaurdag med marknad i gato, 9. Juni 2018, 10:59, +23C -