- Uppsete, 7. Juni 2018 -
- Uppsetdalen med Rundavatnet, 7. Juni 2018, 12:02, +20C -