- Voss, 6. Juni 2018 -
- Voss sett ovanfor Roset, 6. Juni 2018, 17:16, +23C -