- Uppsete, 6. Juni 2018 -
- Lokaltog på veg mot Myrdal, 6. Juni 2018, 14:20 -