- Voss, 5. Juni 2018 -
- Voss sett ovanfor Roset, 5. Juni 2018, 17:25, +25C -