- Dragsvik - Tjuatoten, 1. Juni 2018 -
- Vetlefjorden og Fjærlandsfjorden frå Tjuatoten, 1. Juni 2018, 13:02 -