- Voss, 7. Mai 2018 -
- Voss Gondol sett ovanfor Mølster, 7. Mai 2018, 15:35, +17C -