- Voss, 4. Mai 2018 -
- Voss Gondol sett ovanfor Mølster, 4. Mai 2018, 15:26, +8C -