- Voss, 1. April 2018 -

- Vangsgata mot Strandavegen og Sverresplass, 1. April 2018, 05:32, -10C -