- Palmafossen, 5. Mars 2018 -

- Palmafossen frå Hangurstoppen, 5. Mars 2018, 12:08, Oppe -8C, Nede 0C -