- Voss, 3. Mars 2018 -

- Hangurstoppen med Ekspressheisen, 3. Mars 2018, 12:43, -8C -