- Voss, 1. Mars 2018 -

- Palmafossen med sett frå Hangurstoppen, 1. Mars 2018, 14:20 -