- Reimegrend, 1. Mars 2018 -

- Reimegrend Stasjon med årest aller kaldaste dag med -28C, 1. Mars 2018, 07:12, -28C -