- Voss, 14. Februar 2018 -

- Hangurstrekket, 14. Februar 2018, 12:48 -