- Voss, 14. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 14. Februar 2018, 13:01, +5C -