- Hanguren (Voss), 14. Februar 2018 -

- Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen, 14. Februar 2018, 12:07, -2C -