- Voss, 14. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 14. Februar 2018, 02:10, +2C -