- Voss, 13. Februar 2018 -

- Voss frå Hanguren, 13. Februar 2018, 18:56, -1C -