Voss Now
Menu   Search
Oktober 2020


Date: 31.10.2020

 • Voss frå Roset med skoddehav over Vossebygda
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo frå Tråstølsvegen (Bavallen)
 • Voss frå Hanguren med Voss Gondol
 • Voss frå Hanguren med Voss Gondol
 • Tvildemoen frå Hanguren (Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii Mønshaugen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 30.10.2020

 • Voss frå Roset i måneskinn (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete / Morgonbilete)
 • Raud og fin himmel over Storåsen i morgontimane (Skulestadmo Stemningsbilete)
 • Raud og fin himmel over Storåsen i morgontimane (Skulestadmo Stemningsbilete)
 • Voss frå Roset med fargefull himmel (Morgonbilete Stemningsbilete)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Steinnype eller klunger (Rosa canina) (Flora) ved Gjelle
 • Vangsvatnet Gossland og Helesneset sett frå Gjelle (Hjelle Haustbilete Hauststemning)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Haustbilete Hauststemning)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Haustbilete Hauststemning)
 • Date: 29.10.2020

 • Kvitheim og Skulestadmo frå Øvsthus
 • Skjerpe sett frå Øvsthus (Bavallen Skulestadmo)
 • Dugstadfossen Melsvegen Moteigen Koglehaugen (Motræet) sett frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Voss sett frå Vangjolo
 • Gossland sett frå Finnesteigen
 • Kvåle og Lydvo (Panorama Haustbilete Voss)
 • Seim og Finne (Evangervegen Peter Bondes Veg Finnesvegen Voss)
 • Date: 28.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Kjøttmeis (Parus major) på matfatet (Fauna Fuglar)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Date: 27.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Melsvatnet mot Borstondi (Skulestadmo Hauststemning)
 • Lønavatnet mot Saue (Skulestadmo Borstrondi Hauststemning)
 • Lønavatnet mot Saue (Skulestadmo Borstrondi Hauststemning)
 • Lønavatnet (Skulestadmo Borstrondi Stemningsbilete)
 • Lønavatnet mot Saue (Skulestadmo Borstrondi Hauststemning)
 • Borstrondi mot Saue og Lønavatnet (Skulestadmo Nordrekvål Norekvål)
 • Hanguren Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen (Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen mot Voss VGS og Kvitheim (Voss Jordbruksskule Hanguren)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hauststemning)
 • Voss sett ovanfor Mølster (Hauststemning)
 • Date: 26.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjelle (Hjelle) sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Date: 25.10.2020

 • Vangsvatnet mot Voss sett frå stølsvegen Vangjolo-Rapjane
 • Kvåle og Lydvo i haustfargar sett frå stølsvegen Vangjolo-Rapjane (Voss)
 • Nesthus Midttun og Vinsand sett frå stølsvegen Vangjolo-Rapjane (Gossland Voss)
 • Gossland frå Finnesteigen (Dyrvedalen Kvålsåsen Voss)
 • Ullestadteigen (Gossland Voss)
 • Foringsplass med Vangsvatnet bak sett ovanfor Nesthus (Gossland Sauer Husdyr Fauna)
 • Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes) (Flora)
 • Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) (Flora)
 • Vangsvatnet mot Voss sett ovanfor Gossland
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 24.10.2020

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Mølster
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Palmafossen frå Hanguren (Kvitlii)
 • Haugamoen og Voss sentrum frå Hanguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Nytt kontorbygg under oppføring sett ovanfor Mølster (Fengselstomta Voss)
 • Date: 23.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete med Skoddehav)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss sentrum frå Raugstavegen
 • Holbergsplassem Minigolfen og Vangsvatnet sett frå Raugstadvegen (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Date: 22.10.2020

 • Kjøttmeis (Parus major) på matfatet (Fauna Fuglar)
 • Hangurstoppen utanfor Voss Gondol (Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen utanfor Voss Gondol (Hanguren)
 • Slettafjellet (Skulestadmo Voss Resort)
 • Tråstølsheisen (Tråstølen Voss Resort Skulestadmo)
 • Skulestadmo med Coop Extra og Kvitheim
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Melsvatnet (Hauststemning Skulestadmo)
 • Melsvatnet mot Borstrondi (Skulestadmo)
 • Gråhegre (Ardea cinerea) på Melsvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) på Melsvatnet (Fauna Fuglar)
 • Palmafossen frå Kvitlii
 • Gråtrost (Turdus pilaris) på leit etter mat (Fauna Fuglar)
 • Date: 21.10.2020

 • Voss frå Giljavegen
 • Rosethytta med regnboge og snødekke (Voss Regnbue Stemningsbilete)
 • Bordalen frå Roset (Voss)
 • Voss frå Roset med regnboge (Regnbue)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 20.10.2020

 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss frå Bordalen
 • Framleis litt haustlauv att på trea kring Toftebu (Gjerde Skulestadmo)
 • Kvitheim mot Hangurstoppen frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Mykje godt gras å velja i for denne kua (Skulestadmo Kvitheim Kyr på beite Fauna Husdyr)
 • Sauene er komme heim frå fjellbeite (Skulestadmo Fauna Husdyr)
 • Date: 19.10.2020

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Gråhegre (Ardea cinerea) på Melsvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Giljavegen)
 • Voss sentrum frå Giljavegen
 • Date: 18.10.2020

 • Rapjane (Teigarapjane Voss)
 • Rapjane og Smågiljane med Voss bak (Teigarapjane)
 • Rapjane (Teigarapjane Voss)
 • Smågiljane med Voss bak
 • Smågiljane med Hangurstoppen bak (Voss)
 • Lauvfall og hauststemning (Flora)
 • Vangsvatnet mot Voss sett frå stølsvegen til Rapjane
 • Gossland med Dyrvedalen bak (Voss)
 • Nesthus Midttun og Vinsand (Gossland Voss)
 • Vangsvatnet mot Voss (Joni Grandane)
 • Voss frå Roset
 • Date: 17.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Giljavegen
 • Voss frå Roset
 • Husdyr på beite ved Florshaugen (Fauna Husdyr Okse)
 • Husdyr på beite ved Florshaugen (Fauna Husdyr Kyr)
 • Date: 16.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Lønahorgi med Borstrondi som ligg under eit skoddehav sett frå Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren)
 • Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Paraglider over skoddehavet (Skulestadmo Hanguren)
 • Skulestadmo delivis under skoddehav sett frå Hangurstoppen (Voss Hanguren)
 • Lønahorgi frå Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Hanguren Valberget og Slettafjellet sett frå Hangurstoppen (Voss)
 • Haugurstoppen med Voss Gondol (Hanguren Voss)
 • Palmafossen Bømoen Mønshaugen frå Hanguren (Voss)
 • Voss Gondol ved mast 2 på Hanguren
 • Voss med Voss Gondol sett frå Hanguren
 • Voss frå Roset
 • Date: 15.10.2020

 • Voss sett ovanfor Roset (Panorama)
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle) (Panorama)
 • Solnedgang på Mølster (Voss Gondol)
 • Solnedgang på Mølster (Voss Gondol)
 • Solnedgang på Mølster (Voss Folkemuseum Voss Gondol)
 • Date: 14.10.2020

 • Øvre Vassenden sett frå Nesheim (Granvin)
 • Groastøl frå Nesheim (Granvin)
 • Groastøl med Horganipen bak (Granvin)
 • Horganipen - på veg oppor mot Horganipen (Granvin)
 • Horganipen mot Granvinsvatnet Nedre Vassenden Håtjørn og Steinsethogi sett oppunder Horganipen (Granvin Panorama)
 • Horganipen 1035 moh mot Nesheimshorgi (Høgahorgi Granvin Panorama)
 • Horganipen 1035 moh mot Granvinsvatnet (Granvin Panorama)
 • Skår sett frå Horganipen (Granvin)
 • Seim (Øvre Vassenden) sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Holven (Hollve) sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Trå sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Orrefletene (Øvsthus) sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Dale (Espelandsdalen) sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Haugse (Hause) sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Bilde sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Medås og Ystås sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Havås sett frå Horganipen 1035 moh. (Granvin)
 • Bilde med Trå Orrefletene Vetle og Store Granvin bak sett nedom Groastøl (Granvin)
 • Nesheim Granvinsvatnet Holven Trå (Granvin)
 • Nesheim Granvinsvatnet Holven Trå (Granvin)
 • Date: 13.10.2020

 • Fossen stølar (Myrkdalen)
 • Fossen stølar med Kleppshovden Nipene Blåeggi Tveito bak (Vossestrand Myrkdalen)
 • Myrkdalen Vest hyttefelt og Mørkve sett mellom Fossen og Svoleset (Vossestrand)
 • Skjervheim sett mellom Fossen og Svoleset (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar med Finnbufjellet bak
 • Svoleset stølar med Finnbufjellet bak
 • Myrkdalen og Myrkdalen Fjellandsby og Årmot sett frå Storenolten (Panorama)
 • Mørkvesstølen sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Helgeland og Bystøl sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Bystøl sett frå Storenolten Myrkdalen)
 • Myrkdalen Fjellandsby / Vossestrand Hotel sett frå Storenolten
 • Myrkdalen Fjellandsby / Myrkdalen Hotel sett frå Storenolten
 • Myrkdalen Fjellandsby / Helgatun sett frå Storenolten
 • Nytt bygg under oppføring på Vetlebotnen sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Finnbunuten / Finnbufjellet med Paraglider i lufta sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Årmot sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Røvhaugen med Reppabotn og Bjørndalsfjellet sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Bygdastølen sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Røvhaugen med Reppane bak sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Røvhaugen stølar sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Svolefjell mot Myrkdalen Fjellandsby Bjørndalskamben og Larsfonnberget (Myrkdalen) (Panorama)
 • Solefjellet 1094 moh. med Finnbufjellet bak (Myrkdalen)
 • Solefjellet mot Øyaset og Øvre Ulvundstølen med Lønahorgi bak (Myrkdalen)
 • Øvre Ulvundstølen (Ulvundsstølen) med Øyaset bak (Myrkdalen)
 • Øvre Ulvundstølen (Ulvundsstølen) med Svolefjellet bak (Myrkdalen)
 • Nedre Ulvundstølen (Ulvundsstølen) (Myrkdalen)
 • Landskap på Ulvund med Myrkdalsvatnet bak (Myrkdalen)
 • Landskap på Ulvund med Myrkdalsvatnet bak (Myrkdalen)
 • Ulvund (Myrkdalen)
 • Date: 12.10.2020

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen (Græe Himle) sett ovanfor Roset
 • Bordalen (Himle Olde Herre Gjelland Litlere Haug Bjørnshovden) sett ovanfor Roset
 • Vangsvatnet mot Gossland og Hellesneset sett frå Gjelle (Hjelle Tyrlingen)
 • Gråhegre (Ardea cinerea) på Melsvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Lønavatet mot Saue og Løne med Lønahorgi bak (Skulestadmo Svartahorgi Borstrondi Løno)
 • Hauststemning ved Vetlavatnet
 • Hauststemning ved Vetlavatnet (Haustfargar)
 • Hauststemning ved Vetlavatnet (Haustfargar)
 • Hauststemning ved Vetlavatnet
 • Date: 11.10.2020

 • Over skoddehavet sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Over skoddehavet sett frå Klepp (Panorama) (Skulestadmo)
 • Biletparti mellom Klepp og Klondyke der skodda ligg tjukk over heile Vossebygda (Panorama) (Skulestadmo)
 • Langahorg (Klondyke) der skodda ligg tjukk over Vossebygda
 • Klondyke (Langahorgi) (Skulestadmo)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • På veg mot Lønahorgi (Voss)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar - Lønahorgi 1410 moh.
 • Mange har teke turen opp på Lønahorgi i dag - Lønahorgi 1410 moh.
 • Lønahorgi 1410 moh. (Varde)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1410 moh.
 • Lønahorgi 1410 moh. (Varde)
 • Lønahorgi 1410 moh. mot Vossestrand
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1410 moh. (Panorama)
 • Lønahorgi 1410 moh. vestover og nordover (Panorama)
 • Date: 10.10.2020

 • Stokkender (Anas platyrhynchos) og Gråhegre (Ardea cinerea) på Melsvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Stokkender (Anas platyrhynchos) og Gråhegre (Ardea cinerea) på Melsvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Kjøttmeis (Parus major) på leit etter mat (Fauna Fuglar)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Loppemarknad i Haugamoen v/meieriet (Voss)
 • Rapjane (Teigarapjane) (Voss)
 • Smågiljane med Lønahorgi bak (Voss)
 • Smågiljane stølar (Voss)
 • Vassinntak (sideinntak frå Glimmesbotnen) til Vannjolo Kraftverk
 • Vangsvatnet og Voss sett frå stølsvegen til Rapjane
 • Gossland sett frå stølsvegen til Rapjan (Vosse)
 • Gossland sett frå stølsvegen til Rapjane i hauststemning (Voss)
 • Regndråpar på Ospelauv frå Osp/Asp (Populus tremula)
 • Date: 09.10.2020

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Een (Skulestadmo Borstrondi En Æn Æen)
 • Een (Skulestadmo Borstrondi En Æn Æen)
 • Melsvatnet med nysnø på Gråsida (Skulestadmo)
 • Sesongens fyrste nysnø på Gråsida sett frå Voss Kulturhus
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Voss frå Gjelle
 • Lundarvatnet mot Kvitheim sett frå Voss VGS (Skulestadmo)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) på Lundarvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) på Lundarvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) på Lundarvatnet (Skulestadmo Fauna Fuglar)
 • Date: 08.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)
 • Kvitheim med kyr på beite (Lirhus Loftus og Dugstad Skulestadmo)
 • Svarttrost (Turdus merula) i Skulestadmo) (Fauna Fuglar)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) i Skulestadmo (Fauna Fuglar)
 • Gråhegre eller fiskehegre (Ardea cinerea) i Skulestadmo (Fauna Fuglar)
 • Voss frå Roset
 • Date: 07.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Palmafossen og Mønshaugen frå Hangurstoppen (Bømoen Kvitlii Hanguren)
 • Voss frå Hanguren
 • Hanguren mot Voss Gondol i haustfargar (Voss)
 • Voss frå Hanguren i haustfargar
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Voss sentrum sett ovanfor Mølster
 • Ringheim med Kvitheim bak sett frå Mølstervegen (Voss Skulestadmo)
 • Date: 06.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete / Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Hauststemning på Mjølfjell (Raundalen Millitærleir)
 • Hauststemning på Mjølfjell (Raundalen Allmenningen)
 • Hegg i haustfargar (Raundalen Reimegrend)
 • Bø i haustfargar (Raundalen Urdland Ljosbø)
 • Urdland Kolve Ljostreet (Raundalen Panorama
 • Voss frå Roset
 • Lauv i haustfargar (Flora)
 • Date: 05.10.2020

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Voss sett frå Gjelle (Hjelle)
 • Bordalen frå Gjelle (Hjelle Rokne Haustfargar Voss)
 • Holbergsplassen Prestegardslandet og Vangsvatnet frå Voss Kulturhus (Haustfargar)
 • Voss Gondol og Scandic Voss frå Voss Kulturhus
 • Voss frå Roset (Kveldsstemning)
 • Date: 04.10.2020

 • Gjerdskvål med sauer på beite (Skulestadmo Husdyr Fauna)
 • Borstrondi med Lønavatnet sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Klepp (Panorama)
 • Flatekvål frå Klepp (Borstrondi Skulestadmo)
 • Flatekvålshaugen frå Klepp (Borstrondi Skulestadmo)
 • Flatekvål og Fitjo frå Klepp (Borstrondi Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Klepp (Fitjo Kiwi Rema 1000 Skulestad Skule Biltunet Øvsthus Coop Extra)
 • Koglehaugen og Voss VGS Skule frå Klepp (Motræet Moteigen Voss Jordbruksskule)
 • Skulestadmo frå Klepp (Melsvatnet Lundarvatnet)
 • Grevle frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen Tråstølen og Hangurstoppen frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen - Tråstølen hyttefelt sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen - Tråstølen hyttefelt sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen - Tråstølen hyttefelt sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Bavallen - Tråstølen hyttefelt sett frå Klepp (Skulestadmo)
 • Hangurstoppen sett frå Klepp (Storslalomløypa Myra Runebu Skulestadmo)
 • Hangurstoppen med Gråsidetoppen bak sett frå Klepp (Skulestadmo Voss)
 • Langahorgi ved Klondyke mot Skulestadmo Bavallen og Hangurstoppen (Skulestadmo Voss)
 • Klondyke (Langahorgi Skulestadmo)
 • Kleppsstølen (Vådalsegg) (Skulestadmo)
 • Nyestølen (Slettafjellet) (Skulestadmo)
 • Tråstølen Hangurstoppen og Slettafjellet (Skulestadmo)
 • Date: 03.10.2020

 • Hangurstoppen med Voss Gondol (Hanguren Voss)
 • Hauststemning på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Hauststemning på Hangurstoppen med Lønahorgi bak (Hanguren Voss)
 • Hauststemning på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss frå Hanguren med Voss Gondol i farta
 • Voss Gondol på veg oppover med haustfargar på skogen (Hanguren Voss)
 • Voss Gondol på veg oppover i haustfarga skog (Hanguren Voss)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Lars O.Kindem på Mølstertunet med haustfargar på skogen og Voss Gondol bak (Minnesmerke Voss Folkemuseum Skulptur)
 • Kvitheimsgrenda (Skulestadmo)
 • Date: 02.10.2020

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Nytt kontorbygg reiser seg på gamle fengselstomta (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Rokne (Bordalen) sett frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Græe (Bordalen) sett frå Gjelle (Hjelle Voss)
 • Date: 01.10.2020

 • Upsete stølar (Uppsete)
 • Upsete Vetle med Gravhalstunellen (Uppsete Gravhalsen)
 • Full fart gjennom Gravhalstunellen (Upsete-Myrdal Gravhalse Uppsete)
 • Myrdal (Myrdalen Myrdøla Myrdal gamle skule Gråsæter gamle Velferdshuset)
 • Myrdal gamle skule gamle Velferdsbygget og Gråsæter (Myrdalen)
 • Myrdal boligar Rallarvegen mot Flåmsdalen
 • Myrdal Stasjon med LTR-17 og Lokaltog
 • Uppsetdalen frå Gravhalsen (Upsetedalen Upsetdalen Uppsetdalen)
 • Uppsetdalen (Upsetedalen Upsetdalen Uppsetdalen
 • Voss Stasjon med Voss Gondol
 • Voss med Voss Gondol i farta sett frå Hanguren
 • Skulestadmo frå Storslalåmløypa på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Nytt kontorbygg under oppføring sett ovanfor Mølster (Fengselstomta Voss)
 • Voss frå Roset i måneskinn