Voss Now
Menu   Search
Mai 2020

Nokre nye bilete blir
først lagt ut her:
VossNow FotoBlogg


Date: 01.06.2020

 • Dyrvedalen sett nedanfor Øyane (Voss)
 • Bulken sett nedanfor Øyane (Voss)
 • Flyane stølar med Voss bak
 • Hadlingatreet bustadfelt og Repål sett frå Todalen (Kyte)
 • Travbanen på Kyte med Gråsida bak (Kyte Travbane Voss Tråvlag)
 • Lemme (Voss)
 • Lemme med Hangurstoppen og Lønahorgi bak (Voss)
 • Lønavatnet Løno og Skulestadmo sett frå Liaset (Løne Borstrondi)
 • Liaset stølar (Voss)
 • Løno sett frå Liaset (Borstrondi Løne Skulestadmo)
 • Lønaøyane sett frå Liaset (Skulestadmo Reppen Løne Løno)
 • Pøyso sett få Liaset (Reppen Skulestadmo)
 • Afdal Indre og Ytre sett frå Liaset (Voss)
 • Kyte med Lønahorgi bak (Voss)
 • Kvitheim og Skulestadmo sett frå Øvsthus med Hangurstoppen bak
 • Kayak på Melsvatnet (Skulestadmo)