Voss Now
Menu   Search
Oktober 2017

Oppdatere Sida


Date: 17.12.2017

 • Voss Stasjon - Klar for avgang med Robel
 • Upsete haldeplass (Uppsete holdeplass)
 • Mjølfjell Stasjon med lokltog på veg mot Myrdal
 • Raundalselva ved Reimegrend (Raundalselvi Raundalen)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Me syng og spelar jola inn i Vangskyrkja (Voss)
 • Date: 16.12.2017

 • Lokstallen på tørnskiva klar for avgang mot Myrdal
 • Upsete haldeplass (Uppsete holdeplass)
 • Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Snjaopu Kortreist kvalitetshandel i Undomshallen (Voss)
 • Hangurstoppen med Ekspressheisen og Lønahorgi (Voss Resort)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Date: 15.12.2017

 • Torghandel med Sildakongen (Torget Voss)
 • Torghandel med Sildakongen (Torget Voss)
 • Torghandel med Sildakongen (Torget Voss)
 • Torghandel med Sildakongen (Torget Voss)
 • Torghandel med Smoltringkokaren (Torget Voss)
 • Torghandel med Spekemat Pølsefabrikk (Torget Voss)
 • Torghandel med Spekemat Pølsefabrikk (Torget Voss)
 • Torghandel med Joletresal og Jolenek (Torget Voss)
 • Torghandel med Joletresal og Jolenek (Torget Voss)
 • Torghandel med Joletresal og Jolenek (Torget Voss)
 • Hangurstoppen mot Lønahorgi og Ekspressheisen (Voss Resort)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Date: 14.12.2017

 • Reimegrend (Raundalen)
 • Mjølfjell Stasjon med Rjoandeggi bak (Raundalen)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Date: 13.12.2017

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten (Voss Resort)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Date: 12.12.2017

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Nyre frå hanguren (Voss)
 • Haugamoen frå Hanguren (Voss)
 • Haugateigen frå Hanguren (Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Skulestadmo Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Palmafossen (Kiwi Hardangervegen Tjukkebygdvegen Tjukkabygdvegen Raundalselvi Raundalselva Hanguren)
 • Palmafossen (Hardangervegen Brynalii Brynamoen Brynaskogen Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Stasjon og Voss Kulturhus frå Mølsterberget
 • Date: 11.12.2017

 • Skulestadmo Kvitheim frå Ringheimsvegen
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Vinterstemning på Hangurstoppen (Hanguren Voss)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Palmafossen Bømoen Kvitlii Mønshaugen frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Voss sentrum sett ovanfor Mølster
 • Date: 10.12.2017

 • Raud og fin himmel over Vossebygda i morgontimane
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Voss Resort Hanguren)
 • Hangurstoppen mot Mykletveitveten bak (Voss Hanguren)
 • Ekspressheisen på Hangurstoppen (Voss Resort Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Date: 09.12.2017

 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Gato frå Heradshuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Kafe i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Kafe i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Kafe i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Kafe i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Utstillarar i Bedehuset)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Joleverksatd)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Joleverksatd)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Joleverksatd)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Joleverksatd)
 • Førjolslaurdag i Gato på Evanger (Joleverksatd)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Hanguren utanfor Hangursrestauranten (Voss Resort)
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Date: 08.12.2017

 • Voss Stasjon og klar for avgang mot Myrdal
 • Reimegrend Stasjon (Raundalen)
 • Myrdal Stasjon (mot spor 11)
 • Beilhack i spor 2 på Myrdal Stasjon
 • Lokaltog på veg inn til Myrdal Stasjon (69-sett)
 • Vinterstemning på Mjølfjell (Raundalen)
 • Allmenningen (Mjølfjell Raundalen)
 • Date: 07.12.2017

 • Voss frå Bordalen
 • Bryn frå Haugateigen (Bordalen Voss)
 • Auro (Mønshaugen Voss)
 • Hylle og Bakkatun frå Kvitlii (Liavegen Palmafossen Bakketun Tjukkebygdi Tjukkabygdi)
 • Palmafossen frå Kvitlii (Liavegen)
 • Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim Ringheim Hangurstoppen)
 • Date: 06.12.2017

 • Upsete haldeplass (Uppsete holdeplass)
 • Myrdal Stasjon
 • Tog 62 passerer Mjølfjell Stasjon (Raundalen)
 • Voss frå Mølster
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Date: 05.12.2017

 • Voss Stasjon klar for avgang med Robel 48 mot Myrdal
 • Myrdal Stasjon
 • Voss frå Bordalen
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 04.12.2017

 • Lokstallen på tørnskiva klar for avgang (Voss BaneNor Svingskive)
 • Myrdal (Boligar)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Hangurstoppen med gamle HMV stolheisen (Voss Resort Hanguren Voss))
 • Voss sett ovanfor Mølster
 • Date: 03.12.2017

 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Jolegrana på Torget vert tent - Ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent - Voss Skulemusikk spelar (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent (Voss)
 • Jolegrana på Torget vert tent - Gang rundt Jolegrana (Voss)
 • Nissane hjå Rokne underheld borna (Voss)
 • Adventskonsert i Vangskyrkja (Voss)
 • Adventskonsert i Vangskyrkja (Voss)
 • Adventskonsert i Vangskyrkja (Voss)
 • Adventskonsert i Vangskyrkja (Voss)
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Voss Spelemannslag med konsert av små og store i Osasalen på Ole Bull Akademiet
 • Date: 02.12.2017

 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Badnajazz koret syng Jola inn (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Jolenissar (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Jolenissar (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Hesteskyss (Voss) (Husdyr Fauna)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Hesteskyss (Voss) (Husdyr Fauna)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Voss Skulemusikk (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Voss Skulemusikk (Voss)
 • Jolemarknad på Torget med underhaldning - Voss Skulemusikk (Voss)
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim
 • Jolemesse i Vonheim - Joleverkstad
 • Jolemesse i Vonheim - Joleverkstad
 • Jolemesse i Vonheim - Joleverkstad
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Jolemesse i Undomshallen
 • Date: 01.12.2017

 • Skulestadmo frå Ringheim (Kvitheim)
 • Skulestadmo og Kvitheim frå Ringheim
 • Mølster Mølstervegen (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Norheim og Kyte frå Hangurstoppen (Hanguren)
 • Hanguren mot Gråsida (Voss)
 • Hanguren mot Honndalsnuten (Hangurstrekket Sollikamben Vatnaknausen Horndalsnuten)
 • Iskrystaller (Mølsterberget Voss)