Voss Now
Menu   Search
Februar 2000


Date: 29.02.2000.

 • Snørydding med Beilhack
 • Plogfører: Terje Reime
 • Framdrift: Alf Reime
 • Rydding ved Larsbu
 • Haugastøl
 • Snøen øydelegg
 • Tog 601 på Myrdal

  Date: 28.02.2000.

 • Voss
 • Uttrågata
 • Ringheimsvegen (Sk.mo)
 • Beilhack
 • Hallingskeid (Tog 62)

  Date: 26.02.2000.

 • Myrdal

  Date: 25.02.2000.

 • Finse
 • Finse (Tog 5502)

  Date: 22.02.2000.

 • Brynaflaten
 • Nesthus
 • Dagestad
 • Mossefinn (1)
 • Moseefinn (2)

  Date: 21.02.2000.

 • Vangen
 • Oppheim (1)
 • Oppheim (2)
 • Oppheim (3)
 • Selje/Nåsen
 • Høn (1)
 • Høn (2)
 • Haga

  Date: 20.02.2000.

 • Raude Kross-hytta/Lønahorgi
 • På ski
 • (P) Utsyn mot Hanguren
 • Dyrvedalen frå Valberget
 • Utsyn mot Volafjellet
 • Slettafjellet (På toppen)

  Date: 19.02.2000.

 • Voss frå Raugstad
 • Kiseldur
 • Raude Kross-hytta/Hangur
 • Slettafj./Lønav.
 • Horgaletten
 • Kvilehytta (Vådalseggi)
 • Løno/Lønavatnet
 • Palmafossen frå Hangur
 • I skiløypa (Hangur)
 • Hangursrestauranten
 • Utsyn mot Voss

  Date: 18.02.2000.

 • Kveldsbilete
 • Myrdal
 • Flåmsdalen
 • Reinunga (1)
 • Reinunga (2)
 • Kleven
 • Hallingskeid

  Date: 17.02.2000.

 • Klevavatnet

  Date: 16.02.2000.

 • Fargerik himmel
 • Bavallslia Appartement

  Date: 15.02.2000.

 • Idrettsskulen i Bavallen (1)
 • Idrettsskulen i Bavallen (2)

  Date: 14.02.2000.

 • Raugstadvegen
 • Raugstad
 • Voss frå Heggjavad
 • Raugstadløypa 1
 • Raugstadløypa 2
 • Ryper på Hanguren

  Date: 13.02.2000.

 • Skulestadmo
 • Freestyle (Kari Trå)
 • Freestyle hopping 2
 • Freestyle hopping 3
 • Freestyle hopping 4
 • Freestyle hopping 5
 • Freestyle hopping 6
 • Snøbrett hopping 1
 • Snøbrett hopping 2
 • Snøbrett hopping 3
 • Publikum
 • Karusellrenn i Herresåsen
 • Karusellrenn i Herresåsen

  Date: 12.02.2000.

 • Haugamoen (Utstillingsplassen)
 • Haugamoen (Vetleflaten)
 • Voss
 • Isflak

  Date: 11.02.2000.

 • Gullfjordungen
 • Vangsgata

  Date: 10.02.2000.

 • Vangsgata
 • På Vangen
 • (R) Gilbaret 13
 • Gilbaret 18-20-24

  Date: 09.02.2000.

 • Slettafjellet (1)
 • Slettafjellet (2)
 • Slettafjellet (3)
 • På veg mot Lønahorgi
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi
 • Utsyn frå Lønahorgi
 • Utsyn frå Lønahorgi
 • Løanvatnet

  Date: 08.02.2000.

 • Myrdal
 • Flåmsbana (Myrdal)
 • Grøndalen
 • Grøndalen (Sporrydding)
 • Hallingskeid
 • (P) Finse
 • Finsenuten
 • Finse
 • Finsehytta
 • Finsenuten / Finse 1222
 • Moro med snø (Finse) 1
 • Moro med snø (Finse) 2
 • Skiløpar (Finse)

  Date: 07.02.2000.

 • Myrdal (Tog 61)
 • Vangsgata
 • Domuskrysset

  Date: 03.02.2000.

 • Hallingskeid (1110moh)
 • Hallingskeid (Turisthytte)
 • Snørydding (Beilhack)
 • Hallingskeid (Tog 62)

  Date: 01.02.2000.

 • Litlere (Bordalen)
 • Haug - Bjørnshovden
 • Gjelland - Vele
 • Voss
 • (R) Kyrkjefloten 7