Voss Now
Menu   Search
August 2017

Oppdatere Sida


Date: 31.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Strandavegen og Vangsgata frå Hardangerbanesporet (Sverresplass Domuskrysset Voss)
 • Strandavegen og Uttrågata frå Hardangerbanesporet (Sverresplass Domuskrysset Voss)
 • Voss frå Giljavegen
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Helland (Bordalen Voss)
 • Gjelland og Herre (Bordalen Voss)
 • Date: 30.08.2017

 • Upsete på veg mot Gravhalsen (Uppsete)
 • Upsetdalen frå Gravhalsen (Upsete Uppsete Uppsetdalen Upsetedalen Uppsetedalen)
 • Myrdal gamle skule Myrdal Fjellstove Gråsæter
 • Myrdal (Boligar Vaktarbustader Vokterbusader)
 • Hallingskeid
 • Hallingskeid
 • Finse - Her skal det koma 22 nye bu einingar (Finse leilighetene)
 • Finse - Her skal det koma 22 nye bu einingar (Finse leilighetene)
 • Finse - Her skal det koma 22 nye bu einingar (Finse leilighetene)
 • Finse - Rallarmuset
 • Date: 29.08.2017

 • Voss frå Roset
 • Bordalen frå Voss
 • Palmafossen frå Kvitlii
 • Gjerdåker frå Kvitlii (Palmafossen)
 • Tjukkebygdi frå Kvitlii (Endeve Melve Kvåle Helleve Vinje Vinjo Fjose Palmafossen Tjukkabygdi)
 • Tjukkebygdi frå Kvitlii (Bakketun Bakkatun Hydle Fjose Tøn Palmafossen Tjukkabygdi)
 • Auro med Tjukkebygdi bak (Mønshaugen Palmafossen)
 • Date: 28.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss Bordalen med regnboge (Regnbue)
 • Skrubbær (Cornus suecica) (Flora)
 • Rognebær (Sorbus aucuparia) (Flora)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 27.08.2017

 • Dagens tur på kart (GPS)
 • Voss sett frå ny skogsveg ovanfor Gossland
 • Voss sett frå ny skogsveg ovanfor Gossland
 • Flyane med Voss bak
 • Flyane med Dyrvedalen bak (Voss)
 • Flyane og Dyrvedalen bak sett på veg oppover mot Gråsida
 • Bulken Dyrvedalen og Voss sett på veg mot Gråsida
 • Bulken Dyrvedalen og Voss frå Gråsida
 • Grønahorgi 1207 moh. med utsyn innover på Gråsida med Gråsidetoppen til venstre og Mykeltveitveten til høgre
 • Nesthustjørni (Gråsida)
 • Rapjahalsen 1128 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Bulken Dyrvedalen og Voss frå Rapjahalsen (Gråsida)
 • Voss frå Rapjahalsen (Gråsida)
 • Teigarapjane (Voss)
 • Voss sett på veg nedover frå Teigarapjane mot Vanngjolo (Vannjolo)
 • Gossland frå Finnesteigen (Voss)
 • Date: 26.08.2017

 • Granvinsvatnet mot Nesheim og Øvre Vassenden (Granvin)
 • Eidfjorden mot Vallaviki og Hardangerbrua (Vangsbygdi)
 • Hallanger (Vangsbygdi Ulvik Herdad)
 • Eidfjorden og Hallanger ) sett nedanfor Disk (Smedviki Nesheim Bu Vangsbygdi)
 • Hallanger sett nedanfor Disk (Vangsbygdi Ulvik Herad)
 • Eidfjorden og Stokkseldalen frå Disk (Bu Storeflåtten Hardangerbrua Dalsetetjørni Ingebjørgfjellet Oksen)
 • Midtfjell Grimsnuten og Eidfjorden frå parti på Disk
 • Midtfjell 1255 moh. mot Vassfjøro og Osafjorden (Varde)
 • Midtfjell 1255 moh. mot Ulvik Vassfjøro og Osafjorden
 • Eidfjorden og Sørfjorden frå Midtfjell 1255 moh. (Vangsbygdi Grimsnuten Smedviki Nesheim Hallanger Bu Disk)
 • Dalsete og Dalsetetjørni (Ulvik Herad)
 • Dalsete og Dalsetetjørni (Ulvik Herad)
 • Dalsete og Dalsetetjørni (Ulvik Herad)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua (Vangsbygdi Smedviki Nesheim Bu)
 • Vallaviki og Eidfjorden (Vangsbygdi Småbåthamn)
 • Vallaviki og Eidfjorden (Vangsbygdi Småbåthamn)
 • Date: 25.08.2017

 • Skjervheim sett på veg mot Fossen (Myrkdalen)
 • Skjervheim sett på veg mot Fossen (Myrkdalen)
 • Fossen stølar (Myrkdalen)
 • Mørkve sett mellom Fossen og Svoleset (Myrkdalen)
 • Mørkve og Stora Hirth sett mellom Fossen og Svoleset (Myrkdalen)
 • Overland og Myrland sett mellom Fossen og Svoleset (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel sett mellom Fossen og Svoleset (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Svoleset stølar (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar (Myrkdalen)
 • Svoleset stølar (Myrkdalen)
 • Myrkdalen og Bygardslii med Myrkdalen Fjellandsby sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Helgeland frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Bystøl frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Hotel frå Storenolten (Myrkdalen Fjellandsby)
 • Helgatun Fjellpensjonat frå Storenolten (Helgatunteigen) (Myrkdalen)
 • Myrkdalen med Helgatunteigen Helgatun Fjellpensjonat og Årmot sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Myrkdalen med Helgatunteigen Helgatun Fjellpensjonat og Årmot sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Årmot sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Myrkdalen med Helgatunteigen Helgatun Fjellpensjonat og Årmot mot Røvhaugen sett frå Storenolten (Myrkdalen)
 • Svolefjell 1094 moh. mot Lønahorgi (Myrkdalen)
 • Øyaset og Øvre Ulvundsstølen sett frå parti på Svolefjell (Myrkdalen)
 • Ulvundsstølen Øvre (Myrkdalen)
 • Ulvund (Myrkdalen)
 • Date: 24.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Idrottsplassen med Voss Idrottshall Vossabadet og Voss Gymnas sett frå Roset (Voss)
 • Bryn Haugo Rongve (Bordalen) sett frå Roset (Ronve Voss)
 • Rokne frå Roset (Bordalen Voss)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjernes (Helgavangen Voss)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)
 • Kiwi Fitje (Fitjavegen Skulestadmo)
 • Date: 23.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Upsete stølar (Uppsete Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Uppsetdalen (Upsete Uppsete Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Lundarvatnet mot Lønahorgi (Skulestadmo)
 • Reimegrend Stasjon (Raundalen)
 • Reimegrend Stasjon med lokaltog i spor 1 og Robel 48 på stikksporet (69-sett)
 • Voss frå Roset
 • Date: 22.08.2017

 • Upsete stølar (Uppsete)
 • Upsetdalen frå Gravhalsen (Upsete Uppsete Uppsetdalen Uppsetedalen Upsetedalen)
 • Gamal vaktarbustad på Upsete ved Gravhalsen (Uppsete)
 • Lundarosen frå Bergensbana (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Sverresplass frå Hanguren (Domuskrysset Voss)
 • Nyre frå Hanguren (Voss)
 • Hanguren mot Valberget og Slettafjellet frå Hangurstoppen (Voss)
 • Hangurstoppen mot Ekspressheisen (Voss Resort)
 • Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen (Hanguren Borstrondi Kvitheim)
 • Skulestadmo Kvitheim Voss Nye VGS frå Hangurstoppen (Hanguren Voss Jordbruksskule)
 • Gjerdebu Dagavdeling (Villa Gjerdebu) Voss Nye VGS sett frå Hangurstoppen (Voss Jordbruksskule)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Date: 21.08.2017

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss Kulturhus og Voss Stasjon frå Gjelle (Hjelle)
 • Norheim og Kyte (Nordheim Lemme)
 • Kyte Øvre og Kyte Nedre (Kytesvegen)
 • Plog på Nedre Kyte (Reidskap)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim Hangurestopppen)
 • Motræet Trå (Trodo) frå Øvsthus (Koglehaugen Skulestadmo)
 • Date: 20.08.2017

 • Melsvatnet med Borstrondi og Lønahorg bak (Skulestadmo)
 • Melsvatnet med padlere på vatnet (Skulestadmo)
 • Kalvar på beite med Lønavatnet bak (Husdyr Fauna)
 • Røsslyng (Calluna vulgaris) med Lønavatnet og Hangurstoppen bak (Skulestadmo Hegle Orkaneset)
 • Orkaneset med Lønavatnet og Hangurstoppen bak (Skulestadmo Hegle)
 • Gjelle mot Vangsvatnet Gossland og Hellesneset (Voss Hjelle)
 • Gossland Vangsvatnet og Dyrvedalen frå Finnesteigen (Voss)
 • Rapjane (Teigarapjane) stølar (Voss)
 • Ullestadteigen (Voss)
 • Midttun og Nesthus (Gossland Voss)
 • Vinsand (Gossland Voss)
 • Finnesteigen (Voss)
 • Date: 19.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Hellesneset sett frå Gjelle (Hjelle)
 • Kvåle sett frå Gjelle (Hjelle Kvålsvegen)
 • Bringebær (Rubus idaeus) ved Gjelle (Hjelle) (Flora)
 • Uttrågata på veg gjennom krysset på Sverresplass (Domuskrysset Voss)
 • Torget (Voss)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)
 • Løno med Bergsstølen Lønahorgi Årdalen og Svartahorgi bak sett frå Oppkvitno (Skulestadmo Oppkvitne Løne Reppen)
 • Løno frå Oppkvitno (Skulestadmo Oppkvitne Løne)
 • Nesheimstunet (Skulestadmo Reppen Voss Folkemuseum)
 • Fletre (Skulestadmo Reppen)
 • Date: 18.08.2017

 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Molte (Rubus chamaemorus) (Multe Flora)
 • Krekling (Empetrum nigrum) (Flora)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus) (Flora)
 • Glimme mot Gossland og Hellesneset(Voss Glymme)
 • Glimme (Voss Glymme)
 • Voss frå Sætre (Rundball)
 • Date: 17.08.2017

 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjernesmoen (Reinseanlegget Vosso Grandane Jernesmoen)
 • Gjernes Nyre og Haugamoen (Voss)
 • Rokne (Bordalen Voss)
 • Sverresplass nytt kryss er opna for trafikk (Domuskrysset Voss)
 • Sverresplass nytt kryss er opna for trafikk (Domuskrysset Voss)
 • Date: 16.08.2017

 • Voss frå Giljavegen (Hogstfelt)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Dymbe (Bordalen Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle Rundballer)
 • Turistar framføre Voss Kulturhus
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim Bavallen)
 • Skulestadmo med regnboge frå Koglehaugen (Motræet Regnbue)
 • Date: 15.08.2017

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Gossland Hellesneset og Bulken frå Gjelle (Hjelle)
 • Koreaedelgran (Abies koreana) (Flora)
 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Date: 14.08.2017

 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Voss Kulturhus og Voss Stasjon sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Kløve med Rastalii bak (Palmafossen Klyve)
 • Kyte med Lønahorgi bak
 • Norheim (Kytesvegen)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Date: 13.08.2017

 • Skulestadmo frå Koglehaugen (Motræet)
 • Voss frå Bordalen
 • Herre (Bordalen Voss)
 • Bordalen med Litlere og Bjørnshovden frå Herre (Hermannsnuten)
 • Bjørnshovden og Helland (Bordalen Voss)
 • Kvitheim (Skulestadmo)
 • Borstrondi (Skulestadmo)
 • Lønavatnet med Borstrondi og Reppen frå Nedkvitnesvegen (Skulestadmo)
 • Nesheimstunet med Lønavatnet (Voss Folkemuseum) (Skulestadmo Reppen)
 • Date: 12.08.2017

 • Oppheim (Vestbygdi) (3/2 3/3)
 • Oppheim (Vestbygdi) (3/12 3/7 3/1)
 • Oppheim (Vestbygdi) (3/5)
 • Oppheim (Vestbygdi) (3/5 3/7 3/1)
 • Vesterheim (Vestbygdi) (4/2)
 • Vetlestølen (Berge) (Vestbygdi) (7/5)
 • Væte (Vestbygdi) (Vethe) (10/7)
 • Væte (Vestbygdi) (Vethe) (10/2)
 • Væte (Vestbygdi) (Vethe) (10/6 10/3))
 • Dyrvedalen frå Eimstad (Bulken-Voss)
 • Dagestad frå Eimstad (Voss)
 • Date: 11.08.2017

 • Selland (Vasstrondi Oppheim)
 • Grindeland (Vasstrondi Oppheim) (344/3)
 • Grindeland (Vasstrondi Oppheim) (344/2)
 • Grindeland (Vasstrondi Oppheim) (344/4)
 • Grindeland (Vasstrondi Oppheim) (344/4 344/12 344/14)
 • Teigen (Vasstrondi Oppheim) (345/1 345/2)
 • Hemre (Store) (Hemreshaugen) (Vasstrondi Oppheim) (346/2)
 • Hemre (Store) (Vasstrondi Oppheim) (346/1)
 • Hemre (Vetle) (Vasstrondi Oppheim) (347/1 347/2)
 • Kjønnegard (Vasstrondi Oppheim Tjørnagard) (348/1)
 • Kjønnegard (Vasstrondi Oppheim Tjørnagard) (348/2)
 • Tveito Øvre (Vossestrand)
 • Tveito og Gilbakken (Vossestrand)
 • Sundve Ytre (Nåsen) (Vossestrand)
 • Sundve Ytre og Indre (Vossestrand)
 • Voss frå Raugstadvegen
 • Voss Stasjon frå Raugstadvegen
 • Date: 10.08.2017

 • Veka mot Bulken Skule
 • Dolve og Gjerme (Dyrvedalen)
 • Dolve og Gjerstad (Dyrvedalen)
 • Røte med Gjerstad og Dolve bak (Dyrvedalen)
 • Dolve (Dyrvedalen)
 • Gjerme (Dyrvedalen)
 • Røte med Dagestad og Eimstad bak (Dyrvedalen)
 • Date: 09.08.2017

 • Opelandstjørni mot Istadosen (Mønshaugen)
 • Opelandstjørni mot Istadosen (Mønshaugen)
 • Stolen (Leite) (Mønshaugen) (163/2)
 • Stolen (Brurestolen) (Mønshaugen) (163/1)
 • Solhovd (Mønshaugen) (112/11)
 • Fenno Nedre (Mønshaugen) (167/1)
 • Fenno Nedre (Mønshaugen) (167/3)
 • Fenno Nedre (Mønshaugen)
 • Fenno Nedre (Mønshaugen)
 • Fenno Nedre (Mønshaugen)
 • Hildestveit (Hildestveiti) (Øvre Fenno) (Mønshaugen)
 • Tveit (Tveiti) (Øvre Fenno) (Mønshaugen)
 • Fenno Øvre (Mønshaugen)
 • Fenno Øvre (Mønshaugen)
 • Date: 08.08.2017

 • Vestbygdi frå Dalavegen
 • Vesterheim (Vestbygdi) (4/1 4/2 4/6)
 • Hovda (Vestbygdi) (5/1 5/2 5/6)
 • Berge (Vestbygdi) (7/1 7/2 7/4)
 • Berge (Vestbygdi) (7/6 7/3)
 • Bergshaugen (Vestbygdi) (9/1)
 • Væte (Vestbygdi) (10/1 10/4 10/5)
 • Voss frå Bordalen
 • Date: 07.08.2017

 • Nesheimsfjellet mot Ormaset på veg over Nesheimsfjellet frå Teigdalen mot Eksingedalen
 • Nesheimsfjellet ved Vinningsleitet på veg over Nesheimsfjellet frå Teigdalen mot Eksingedalen
 • Bergavatnet mot Bergo frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Nesheim på veg ned frå Nesheimsfjellet (Eksingedalen)
 • Nesheim på veg mot Nesheimstølen (Nesheimsstølen Eksigedalen)
 • Nesheimstølen (Nesheimsstølen Eksingedalen)
 • Nesheimstølen (Nesheimsstølen Eksingedalen)
 • Nesheim frå Veslafjellet (Nesheimsvatnet Kubotnssåta Eksingedalen)
 • Bergo og Nesheim frå Skredberget (Bergavatnet Oksahaugen Nesheimsvatnet Eksingedalen)
 • Nesheim frå Skredberget (Nesheimsvatnet Eksingedalen)
 • Nesheim frå Skredberget (Bergavatnet Oksahaugen Nesheimsvatnet Eksingedalen)
 • Nesheim frå Hibotnsnovi (Bergavatnet Nesheimsvatnet Trefallvatnet)
 • Nesheim frå Hibotnsnovi (Bergavatnet Nesheimsvatnet)
 • Bergavatnet Nesheimsvatnet og Nesheim frå Hibotnsnovi (Eksengedalen)
 • Brakestad Husafjellet Trefallvatnet og Trefallnovi frå Hibotnsnovi (Eksengedalen)
 • Trefallvatnet og Trefallnovi Hibotnsnovi (Eksengedalen)
 • Brakestad (Eksengedalen)
 • Date: 06.08.2017

 • Langedalen, Markusteigen, Vetlestølen og Tufto (Oppheim)
 • Markusteigen (Langedalen) (Oppheim)
 • Markusteigen (Langedalen) (Oppheim)
 • Vetlestølen og Tufto (Langedalen) (Oppheim)
 • Vetlestølen (Langedalen) (Oppheim)
 • Tufto (Langedalen) (Oppheim)
 • Øyjordsstølen (Oppheim)
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) - Squirrel (Fauna) (Oppheim)
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) - Squirrel (Fauna) (Oppheim)
 • Oppheimsvatnet sett ovanfor Øyjordi (Oppheim)
 • Framnes og Oppheim med Berge opp på Bergshaugen sett ovanfor Øyjordi (Oppheim)
 • Framnes (tidlegare Framnes Hotel kurstad) ved Oppheimsvatnet (Oppheim)
 • Sundsvål og Oppheimsvangen med Oppheimstunet Fritidssenter (Oppheim)
 • Date: 05.08.2017

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Regndråpar i graset (Mykje regn dei siste dagane) (Flora)
 • Vossestrand sett frå Haga
 • Sausjord Gavle og Herheim (Vossestrand)
 • Vossestrand frå Herheim
 • Velkomstkomiteen på Engjaland er klar (Kyr på beite Husdyr Fauna Vossestrand)
 • Engjaland mot Reppabotn (Vossestrand)
 • Sundvesstølen med hestar på på beite (Husdyr Fauna Vossestrand)
 • Sundvesstølen (Vossestrand)
 • Myrkdalen sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Vetla og stora Hirth sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Mørkve sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Mørkve sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Myrkdalen Vest (Skjervheim) sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Skjervheim sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Tveito sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Bygd og Flisram sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Nesheim (Trohaugen) sett frå Storeskrea (Myrkdalen) (266/15)
 • Nesheim sett frå Storeskrea (Myrkdalen) (266/10 266/7 266/5 266/1)
 • Nesheim sett frå Storeskrea (Myrkdalen) (266/2)
 • Ulvund sett frå Storeskrea (Myrkdalen)
 • Date: 04.08.2017

 • Voss sett ovanfor Roset
 • Hangurstoppen sett ovanfor Roset (Voss)
 • Herresleitet hyttefelt (Bordalen) sett ovanfor Roset
 • Oppheim frå Vasstrondi
 • Vetleteigen (Hest) frå Vasstrondi (Oppheim) (320/5 320/1)
 • Ure frå Vasstrondi (Oppheim) (321/1)
 • Urheim og Løn frå Vasstrondi (Oppheim) (321/3 322/8)
 • Løn (Teigane) frå Vasstrondi (Oppheim) (322/4)
 • Løn (Leite) frå Vasstrondi (Oppheim) (322/3)
 • Løn (Botolvsgarden) og Løn (Sigridgarden) frå Vasstrondi (Oppheim) (322/5 322/2)
 • Løn (Hermundsgarden) frå Vasstrondi (Oppheim) (322/1)
 • Løn (Brynjelsgarden) frå Vasstrondi (Oppheim) (322/6)
 • Heggland frå Vasstrondi (Oppheim) (323/1)
 • Ettesvoll frå Vasstrondi (Oppheim) (324/1)
 • Kvamme frå Vasstrondi (Oppheim) (325/2 325/1)
 • Rygg og Hauge (Oppigarden) frå Vasstrondi (Oppheim) (326/3 326/1 327/1)
 • Date: 03.08.2017

 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Ringheim Tvildemoen og Palmafossen sett frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Ringheim frå Ekstremstien (Hanguren)
 • Skulestadmo frå Staberget
 • Trå (Trodo) frå Staberget (Skulestadmo)
 • Skulestadmo frå Staberget (Koglehaugen Motræet Tråakroken Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Nedkvitnesvegen)
 • Gjerdebu dagavdeling Villa Gjerdebu og Voss VGS frå Staberget (Skulestadmo Voss Jordbruksskule)
 • Gjerde og Voss Familie og Barnevernsenter frå Staberget (Skulestadmo Ringheimsvegen Strandavegen)
 • Hangurstoppen med ny veg nedover mot nytt maste fundament til Voss Gondol (Nye Hangursheisen) (Voss)
 • Hangurstoppen med ny veg nedover mot nytt maste fundament til Voss Gondol (Nye Hangursheisen) (Voss)
 • Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten)
 • Voss sentrum frå Hsnguren
 • Voss sentrum frå Hanguren
 • Date: 02.08.2017

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Hageblomar i Lekvebakken (Flora)
 • Voss frå Mølster
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Date: 01.08.2017

 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Gjelle og Rokne (Bordalen Voss Hjelle)
 • Vangsvatnet mot Voss frå Nesthus (Gossland)
 • Geitrams (Epilobium angustifolium) på Gossland (Voss) (Flora)
 • Honve (34/2) (Voss-Bulken)
 • Honve (33/1) (Voss-Bulken)
 • Djukastein og Byrkje (Byrkjo) (Voss-Bulken)