MÅL OG VEKT

alen - 62,75 cm. Alen var delt i 2 fot = 24 tommar.
bismarpund - 5,16 kg
famn - 1,882 m.
fjerding - fjerdeparten av eit mål (m.a. 1/4 av I mil = 2,8 km).
hud - landskyldmål. Verdien av ei turr stuteller kuhud. I hud = 2 bukkeskinn = 4 geiteskinn = 12 kalveskinn.
laup - mål for smør = 17,93 kg (ca. 16,2 l). I laup = 3 pund, 4 spann eller 72 merker.
mark - vekteining (fleirtal merker) 214,32 g.
mil - såkalla norsk mil = 11,295 km (18.000 alen).
ort - sjå riksdalar og spesiedalar.
riksdalar - mynt i bruk til 1813. 1 rdi. = 4 ort = 6 mark = 96 skilling.
skilling - sjå riksdalar og spesiedalar.
skippund - vekteining, kring 159,4 kg skjeppe - 1/8 tunna, dvs. 17,4 1.
skyldmark - skyldeining innførd ved matrikkelen i 1886. 1 skyldmark = 100 øre.
spann - sjå laup.
spesiedalar - innførd ved sanering av pengestellet i 1816. 1 spd. = 5 ort = 120 skilling. I spd. vart i 1876 sett til 4 kroner.
tunna - rom- og vektmål for m.a. korn og smør. 139,2 liter. I tri. bygg = 90 kg, I tri. havre = 67 kg, I tn. blandkorn = 79 kg. I tri. smør ca. 103 kg.
våg - 1/8 skippund, dvs. 18,52 kg. Vekta var noko varierande etter kva vare som vart vege, og kvar i landet ho vart nytta.

Genealogy Voss 2000 Svein Ulvund