- Voss -
- Voss -
- Fra slåtten på Sævestykkjet -
Fra ståtten på Sævestykkjet (her ligger no Voss sjukehus)
Har nokon meir informasjon om dette biletet ?