- Luren (Evanger) -
- Luren (Evanger) -
- Luren -
Har fått låna biletet av Johannes Dalseid.