- Voss -
- Voss -
- Familien Ingeborg og Lars O. Teigland på Voss -

Er det nokon som har informasjon om denne familien?
Bildet er tatt av fotograf Mimmi Jansen, Voss. Eg er ikkje heilt sikker på tida då ho var fotograf på Voss, men tippar kring 1920.

Kjell Bøhme, Sola
------------------------------
Dette er eit bilde av familien Ingeborg og Lars O. Teigland på Voss
i midten på 1920åra... Han var slakter/pølsemaker på Voss og hadde eigen butikk...

Frode Johannes Wollestad, Ålvik.
------------------------------
Nokre komm med utgangspunkt til familiebiletet som viser fam Teigland som er startfotoet på Gamle bilete. Frode Wollestad har namngitt ekteparet, som elles er besteforeldra våre på morssida.
Han nemner butikken som Teigland dreiv. Den er vist på biletet som viser Vangsgata 1926, og her ligg huset som nr 2 på venstre side. Butikken fekk inngang frå gateplan, etter at huset vart skrudd opp, og såleis fekk lagt til ein etasje. Men det som kunne vera verdt å nemna her, er at Teigland fekk montert eit for si tid moderne kjøleanlegg, som visstnok både var effektivt og til stor "ovundring" for bygdefolk.
Kjølinga var rett og slett rennande kaldt vatn nedetter dei store vindaugsflatene. Dette heldt og flugene vekke.
Han vart elles kjend for pølsene sine (Vossakurv) som hadde kundar langt utover vossadistriktet. Stalheim hotell var t.d. fast kunde av kjøtvarene hans.
Elles ser eg at det er kome med ein del stoff om Ringheimskvartetten, der ei av døtrene til L. Teigland, Borghild, var pianist. Og det skulle seinare visa seg vart mi mor.

Kjell Reidar Huus

2006 Svein Ulvund