- Voss Mekaniske Verkstad -
- Nåli -
- Voss Mekaniske Verkstad i Haugamoen -
Dette hustet var tidligare Voss Sparebank
Veit du meir om biletet! Ta kontakt.
Motteke frå J.A. Nesheim, USA.