FORKORTINGAR
  b.		= bur/bustad
  g.m.		= gift med
  gnr.		= gardsnummer
  mrk.		= merker (sjå Mål og vekt)
  ovf.		= ovanfor
  spd.		= spesiedalar
  ug.		= ugift
  bnr.		= bruksnummer
  em.		= enkjemann
  g.1.m.	= gift første gong med
  lp.		= laup/laupar
  nf.		= nedanfor
  rd./rdl.	= riksdalar
  tn./tnr.	= tunne/tunner

Genealogy Voss 2000 Svein Ulvund