Vossa Boki Band 4
Vossa Boki Band 4
av L. Kindem


 • Fyreord
 • Ymse merknader og avstyttingar
 • Gardane i Kvitlar åttung
 • Gardane i Bordals åttung
 • Gardane i Vikjar åttung
 • Bumerki på Voss (920 bumerke)
 • Auro
 • Bjørgo
 • Bryn
 • Bulko
 • Dagestad
 • Dale
 • Dymbe
 • Eimstad
 • Finnesteigen
 • Flatlandsmoen
 • Fere
 • Gilbakken
 • Gjelland
 • Gjelle
 • Glymme
 • Grimastad
 • Grovu, Kvitli
 • Græe
 • Grønlidi
 • Haug
 • Haugo
 • Helland
 • Herre
 • Himle
 • Indre Haugo
 • Indre Nyre
 • Indre Talka
 • Istad
 • Jerald
 • Jeraldstveiti
 • Jernes
 • Kinne
 • Kvitno, Bordalen
 • Lid, Kvitli
 • Liland
 • Litlere
 • Lunde
 • Lydvateigen
 • Mala
 • Midt Skutle
 • Midtun
 • Mosafinn
 • Mølsterteigen
 • Narheim
 • Nedre Auro
 • Nedre Herre
 • Nedre Himle
 • Nedre Kvitno
 • Nedre Lid
 • Nedre Rjodo
 • Nedre Rong
 • Nedre Skutle
 • Nesthus
 • Nestås
 • Nyre
 • Olde
 • Palmafossen
 • Rene
 • Rjodo
 • Rokne
 • Rong
 • Ronve
 • Rue, Giljane
 • Rue, Viki
 • Saude, Viki
 • Seim, Viki
 • Setre
 • Skjeldal
 • Skjelde
 • Skutle
 • Skylje
 • Sonve
 • Stora Rokne
 • Stora Saude
 • Takla
 • Tesdal
 • Tillung
 • Tren
 • Tungeteigen
 • Tveito
 • Tyrlingen
 • Ullestadteigen
 • Ukvitno, Viki
 • Uppheim, Kvitli
 • Vele
 • Vetla Rokne
 • Vetla Saude
 • Vike
 • Vinsand
 • Vivås
 • Ymse frå Bordalen og Giljane
 • Ymse frå Dalane og Viki
 • Ytre Haugo
 • Ytre Nyre
 • Ytre Takla
 • Øvre Auro
 • Øvre Herre
 • Øvre Himle
 • Øvre Kvitno
 • Øvre Lid
 • Øvre Rjodo
 • Øvre Rong
 • Øvre Skutle

RETURN
1997 Svein Ulvund