Vossa Boki Band 1
Vossa Boki Band 1
av L. Kindem


 • Fyreord
 • Avstyttingar og merknader
 • Bumerke
 • Vossavangen til Heilag Olav si tid
 • Vossavangen til ikring år 1700
 • Vossavangen i 1700-åri
 • Vossavangen etter året 1800
 • Folketal og leveveg på Vangen
 • Vossavangen vert eigen bygningskommune
 • Vegar og gator på Vangen
 • Brandstellet og vassverket
 • Reinhaldet på Vangen
 • Vossavangens Elektrisitetsverk
 • Vossavangens Bygningsstyre
 • Utlikna skattar i bygningskommunen
 • Saki um å skilja Vangen ut som eige herad
 • Gastgjevargarden på Vangen
 • Samferdsle og reiseliv
 • Jarnbanen på Voss
 • Vossabanen
 • Bergensbanen
 • Eidesbanen
 • Voss Stasjon
 • Voss Postkontor
 • Voss Telegrafstasjon
 • Telefonstellet på Voss
 • Voss Sparebank
 • Voss Veksel- og Landmandsbank
 • Kart over Gamle Vangen i 1855
 • Dei einskilde eigedomane
 • Gamle Vangen
 •     
 • Tufter av Almenningen Tufter av Prestegarden
 • Voss Prestegard
 • Prestegarden i 1700-talet
 • Prestegarden etter året 1800
 • Bumerke teikna av prestegardspaktarane
 • Husmannsplass på Prestegarden
 • Prestegardskvernane
 • Prestestølen
 • Tufter og småbruk av Prestegarden
 • Eksisplassen på Vangen
 • Finne
 • Finnegodset i eldre tid
 • Eirik Bokko og Ingebjorg Simonsdotter
 • Botolv Findrideson og Asa Håvardsdotter
 • Håvard Botolvson og Magnus Hogenskild
 • Maguhild Oddsdotter og hr. Alv Knutson
 • Finnegodset i 1500- og 1600-talet
 • Bunadsmenn på Finne i 1500-talet og seinare
 • Dei einskilde bruk på Finne
 • Husmannsplass på Finne
 • Stølane
 • Sag og kvern
 • Finnesloftet
 • Bumerke på Finne
 • Ullestad
 • Øvre Ullestad
 • Dei einskilde bruk på Ovre Ullestad
 • Nedre Ullestad
 • Dei einskilde bruk på Nedre Ullestad
 • Husmannsplass på Ullestad
 • Ullestadstolane
 • Bumerke på Ullestad
 • Kapellansgarden
 • Lekve
 • Dei einskilde bruk på Lekve
 • Husmannsplass på Lekve
 • Stølane
 • Bumerke på Lekve
 • Rogne
 • Bunadsmenn på Rogne i 1500-talet og seinare
 • Dei einskilde bruk på Rogne
 • Husmannsplass på Rogne
 • Stølane
 • Kvernane i Rognsfossen
 • Bumerke på Rogne
 • Mølster
 • Ringheim
 • Tvilde
 • Bryn
 • Haugo
 • Tufter av Indre Haugo
 • Tufter av Ytre Haugo
 • Nyre
 • Skulane på Vangen
 • Vossakyrkja
 • Kyrkja vert bygd 1271-1277
 • Skildring av kyrkja
 • Kyrkja innvendes
 • Kyrkjeorglet
 • Kyrkjeklokkone
 • Kjellarane under kyrkja
 • Kyrkja vert seld
 • Kyrkjegardane på Vangen
 • Misjons- og velgjerdsarbeid
 • Voss Indremisjonsforeining
 • Heidningemisjonen
 • Israelsmisjonen
 • Sjømannsmisjonen
 • Konfirmantlaget
 • Voss Verneforeining
 • Voss Metodistmeinigheit
 • Frelsesarmeen
 • Voss Soknehjelp
 • Voss friviljuge Fatigpleie
 • Sjukerøkt og sjukehus
 • Voss Enkjeheim
 • Legat
 • Voss Ungdomsforeining
 • Voss Ungdomslag
 • Voss Mållag
 • Rusdrykkhandelen og avhaldsarbeidet
 • Speidarrorsia på Vossavangen
 • Idrott og sport
 • Voss Skilag
 • Voss Idrottslag
 • Voss Skyttarlag
 • Voss Tråvlag
 • Vossavangens Kjeglebane
 • Song og musikk
 • Kunstnarar
 • Blad utgjevne på Vaugen
 • Seiskapet til Vossevangens Fremgang
 • Gravhaugar og jordfunne saker
 • Minnesmerke
 • Gamle steinkrossen
 • Veteranbautaen
 • Ridande Vossabrudlaup på Lindehaugen
 • Bergsliminnesmerket
 • Minnesteinar på kyrkjegardane
 • Ymse hendingar på Vangen

 • RETURN
  1997 Svein Ulvund