Voss
Voss

Av Per Sæbø
  Voss gamal tid
 • Busetnad og jordfunn
 • Herskipnåd og verneplikt i bygdene her
 • Olavskrossen og Vangskyrkja
 • Finneloftet og Lydvaloftet
 • Sverrestigen i Raundalen
 • Jordegods på Voss
 • Litt om kledebunaden på Voss i eldre tid
  «Vangen er Middelpunktet og det viktigaste Samfærdselssted»
 • Veg og bane
 • Telefon og telegraf
 • Voss Postkontor
 • Hesteskyss, bil og turistferdsle
 • Elektrifisering av jarnbana
 • Korleis Rognshagen Hageby vart til
 • Voss Sjukehus
 • Reiselivet og atterreisingi av Vossevangen
  Idrotten på Voss
 • Utfor og slalom
 • Bavallsløypa
 • Voss Skitrekk
  Turist og reiseliv no
 • Utfor og friluftsliv
 • Fjell og utferd
 • Laks- og aurefiske på Voss
 • Hotell, pensjonat og ungdomsherberge på Voss
 • Været på Voss
 • Mølstertunet
 • Smaleauksjonsdagen på Voss
 • Skjemt og fyndord
 • Litt om brudlaupskikkar i Vossabygdene
  Vossakunstnarane
 • Odd Gjelle
 • Dei tre Bergsli-kunstnarane
 • Knut Bergslien
 • Brynjulf Bergslien
 • Nils Bergslien
 • Nils Bjørgum
 • Lars Osa
 • Magnus Dagestad
  Fele og folkemusikk
 • Ola Mosafinn
 • Sjur Helgeland
 • Andre spelemenn på Voss
 • Song og musikk
  Voss med Vossevangen
 • Folketalet på Voss
 • Vossane i Amerika
 • Hus og tun
 • Husdyrhaldet i Vossabygdene
 • Stølsbruket
 • Skogbygdi Voss
 • Kvann og kvanngardar
 • Voss Sparebank
 • Voss Veksel- og Landmandsbank
 • Vossaskiferen
 • Voss Uldvarefabrik
 • Den elektriske utbyggingi på Voss
 • Handel
 • Eksiserplassane på Voss
 • Fjellsprengjingi på Bulken
  Per Sivle
 • Knut Bjørgås
 • Bladi på Voss
 • Skulane på Voss
 • Voss er ein gamal skulestad
 • Arbeidet med å reisa eit norsk gymnas på Voss
 • «På Vossevangen der vil eg bu!»

RETURN
1997 Svein Ulvund