Gammalt frå Voss 29
Bygdebok for Ulvik
Band 1

7 Føreord
9 Topografisk oversyn
24 Innleiing
77 Bygginga av Bergensbanen
128 Ulvik som eige herad
158 Ulvik under den andre verdskrigen
189 Tida 1945-1985
206 Tida etter den andre verdskrigen
231 Innleiing til gards- og ættesoga
235 32 - Bagnsnes
239 33 - Bolstad
250 34 - Bagne
267 35 - Holkasvik
277 36 - Sygnestveit
285 37 - Osa
314 38 - Osa-Finse
316 39 - Sævartveit
329 40 - Rondestveit
341 41 - Vattatveit
346 42 - Viknes
364 43 - Hjeltnes
386 44 - Holmen
392 45 - Kvåle
406 46 - Håheim
435 47 - Øydvin
454 48 - Torblå
484 49 - Nedre Lekve
509 50 - Øvre Lekve
530 Rettingar - Bygdesoga Granvin, Ulvik, Eidfjord
531 Ordliste
534 Mål og vekt
534 Forkortninger


RETURN
2000 Svein Ulvund