Gardssoge for Oppheim Sokn
Gardssoge for Oppheim Sokn
Torsten Hellesnes og Johannes Gjerdåker
  Gardar på Oppheim
 • Gnr. 313 Bidne
 • Gnr. 314 Bidneshovden
 • Gnr. 315 Sundsvål
 • Gnr. 316 Oppheimsvangen
 • Gnr. 317 Oppheim (nedre)
 • Gnr. 318 Oppheim (øvre)
 • Gnr. 319 Berge
 • Gnr. 320 Vetleteigen (Hest)
 • Gnr. 321 Ure
 • Gnr. 322 Løn
 • Gnr. 323 Heggland
 • Gnr. 324 Ettesvoll
 • Gnr. 325 Kvamme
 • Gnr. 326 Rygg
 • Gnr. 327 Hauge
 • Gnr. 328 Giljarhus
 • Gnr. 329 Lunde
 • Gnr. 330 Tveito
 • Gnr. 331 Slæen
 • Gnr. 332 Stalheim
 • Gnr. 333 Brekke
 • Gnr. 334 Siv1e
 • Gnr. 335 Jordalen
 • Gnr. 336 Stalheimsøy
 • Gnr. 337 Nåsen
 • Gnr. 338 Fyre
 • Gnr. 339 Øvsthus
 • Gnr. 340 Kyrkjeteigen
 • Gnr. 341 Brandset (Moldbakken)
 • Gnr. 342 Haugsstølen (Lien)
 • Gnr. 343 Selland
 • Gnr. 344 Grindeland
 • Gnr. 345 Teigen
 • Gnr. 346 Hemre (store)
 • Gnr. 347 Hemre (vetle)
 • Gnr. 348 Kjønnegard
 • Gnr. 349 Markusteigen (Halsne)
 • Gnr. 350 Tufte
 • Gnr. 351 Øyjordi (Ødegård)
  Geologiske tilhøve av Per Dugstad
 • Fjell og fjord blir til
  Allment om Oppheimssokni av Johannes Gjerdåker
 • Næringsgrunnlaget
 • Vandring
 • Fatige
 • Husmenn og handverkarar
 • Snareveiding
 • Spelemenn
 • Sager attpå Strondi
 • Sag og kvern i Osen
 • Vegar
 • Skular
 • Fjellet millom Øvsthusdalen og Underdal-Flåm
 • Matrikkelrevisjon og samanlikningstal etter lov av 1818
 • Manntalet på gardane i Oppheim sokn
 • Døme på dokument
 • Bumerke i Oppheimssokni
 • Merknader til kartet

RETURN
1997 Svein Ulvund