Or Gommol Ti V
Or Gommol Ti VI

Av Knut Bjørgaas
 • Loygninga å anna fol: Styrk Gavle
 • Loygninga å anna fol: Ho "Rauda-Synnva" å'an Lars Lomsdalæ.
 • Loygninga å anna fol: Pers'n å han Sjur Dokkjinne.
 • Loygninga å anna fol: Haukjinn
 • Loygninga å anna fol: Han Airik Hjedlæ
 • Loygninga å anna fol: Ai segn um'an Torstein Heggland
 • Loygninga å anna fol: Ho Gùri Lomadalæ.
 • Loygninga å anna fol: Han Svaidn Dùnsæ.
 • Loygninga å anna fol: han Airik Jordalæ.
 • Loygninga å anna fol: han Las Humlabrekk
 • Loygninga å anna fol: Styrk Kytæ
 • Loygninga å anna fol: Ain kvækar
 • Loygninga å anna fol: han Halt-Airik
 • Loygninga å anna fol: Kristafòr Hyrt
 • Loygninga å anna fol: Aodne Myrland
 • Loygninga å anna fol: han Sterk-Ola Brekke
 • Loygninga å anna fol: Naor han Botols-Jo inkje fekk gjera brudlaup
 • Loygninga å anna fol: Istò-doktar'n.
 • Loygninga å anna fol: Ingjebjørg Torsteinsdtr. Fletre
 • Loygninga å anna fol: Han Knut Ringjaim.
 • Loygninga å anna fol: Ringjaims-slektæ.
 • Loygninga å anna fol: Airik Hjedlæ
 • Loygninga å anna fol: Rakkars-folk
 • Loygninga å anna fol:Godt va da, å godt è detta!
 • Loygninga å anna fol: Folkje pao Synnvishaugje før i ti'inne.
 • Loygninga å anna fol: Nùkkù um Synnvis-slektæ
 • Loygninga å anna fol: Gubbinn
 • Loygninga å anna fol: Rimsmea
 • Loygninga å anna fol: Gamle-Ulvund'n
 • Stùbba om prosten Smitt: Frùll'n
 • Stùbba om prosten Smitt: Rjupena
 • Stùbba om prosten Smitt: han Brita-Las.
 • Stùbba om prosten Smitt: Smitt å Jednis'n
 • Stùbba om prosten Smitt: "Veteralambe"
 • Stùbba om prosten Smitt: Han va drjugù mè oro.
 • Aitt å anna: Kvarakvaol
 • Aitt å anna: Gammalt tao Klyve.
 • Aitt å anna: Strandavegjinn.
 • Aitt å anna: Skogamoræ
 • Aitt å anna: Frùmsekake
 • Aitt å anna: Lønaholminn.
 • Aitt å anna: Trætta um Løkjo
 • Aitt å anna: Oysemadlù
 • Aitt å anna: Tårn-vyrkje aot Vangskjyrkjinne.
 • Aitt å anna: Flagastigjinn
 • Truo, autgjère å anna: Hovdalambe"
 • Truo, autgjère å anna: Ain so kunde gjera ilt.
 • Truo, autgjère å anna: Kristnamanns lukt
 • Truo, autgjère å anna: halda skjikkjinn
 • Truo, autgjère å anna: Huldabrent
 • Truo, autgjère å anna: Sundagsklypta neglù
 • Truo, autgjère å anna: Skjirvo
 • Truo, autgjère å anna: Roa mot trollskap
 • Truo, autgjère å anna: Roa mot magafarang
 • Skulen å skulemaistara: Or holbygd'ne
 • Skulen å skulemaistara: Or Myrkdalæ
 • Skulen å skulemaistara: Stava, so saie da seg sjølt!
 • Skulen å skulemaistara: Mè hòvæ hans.
 • Skulen å skulemaistara: Eg trengù da so vel.
 • Skulen å skulemaistara: Or Uppaims-sokn'ne

RETURN
1997 Svein Ulvund