Or Gommol Ti V
Or Gommol Ti V

Av Knut Bjørgaas
 • Lars Eskeland : Vakna
 • Anders Ullestad : Då Voss Folkehøgskule vart kipa
 • Johan E. Mellbye : Lars Eskeland
 • Eirik Hirth : Lars Eskeland og målreisingi
 • Knut Markhus : Lars Eskeland
 • Øystein Eskeland : Arbeidet ved Voss Folkehøgsk. I 50 år
 • Martin Bj. Mølster : Idrottslivet ved Voss Folkehøgskule
 • Mads Haga : Folkehøgskulen
 • Olav Vevle : Skulemannen Lars Eskeland
 • K. Kjelstrup : En helstøpt kristen og en fullblods nordmann
 • Lars Eskeland: Olavssongen

RETURN
1997 Svein Ulvund