Or Gommol Ti V
Or Gommol Ti IV

Av Knut Bjørgaas
 • Naor ulvinn å røvinn lyddest in te markatto
 • naor røvinn gjore goatt kongjinn dairans
 • Kjringjæ so dokterte m or
 • Raundøl'ne so skulde te by'n
 • Huldafolkje
 • Nyss'n
 • Tunvor'n pao Vinjo
 • Trdle I Kaset-kjød'ne
 • Badnakjødnæ
 • Fantane
 • Dai loyste hinn-mann'
 • Trollkjringa
 • Ain so laog ette røvæ
 • Mair um'an Gamle-Per
 • Sofia Katarina Blomberg å folkje hinna
 • Blombergfolkje
 • Gastgjevarstovo pao Vinjo
 • Han Olemann Synnvæ
 • Han Ola Kvamme å ættæ hans
 • Armots-sm'inn
 • Mair um'an Tosstain Heggland
 • Sellands-kjringjæ
 • Kroka-lyktæ
 • Ain dauing
 • Svv
 • I gamle-vegjæ
 • Moræ so gjekk haimatt te badnæ sino
 • Folk so saoge
 • Fyrefar
 • Spøkri pao Haringaskogo
 • Utbr'n i Synnvishaugo
 • Aokkr-joræ
 • Raoe: Rao fy Svdl
 • Raoe: Knyta fy vr
 • Raoe: Hogga fy vr
 • Raoe: Ormoska
 • Raoe: Kvitesnigl
 • Raoe: Rao fy klaotre
 • Aorstie å merkjedaga
 • merkje
 • True å skikkje
 • Sprile: Vind na
 • Sprile: Sopa laoinn
 • Sprile: Sova pao mosadott
 • Sprile: Treao ause
 • Sprile: Sova hjao groinne
 • Sprile: Ria skjilspilane
 • Sprile: Springa m klingjæ
 • Ortøkje
 • Vise å rim: Siriviso
 • Vise å rim: Vekeviso
 • Vise å rim: Nils Pse
 • Vise å rim: Eg sette meg I husketr
 • Vise å rim: Uppi solai-bkko
 • Vise å rim: Kjetto skulde te kjyrkje fara
 • Vise å rim: Dan dyra bjødlo
 • Vise å rim: Drykkjerim
 • Vise å rim: Stev
 • Mann' i Gjris-skr'ne
 • Ain rettferdig mann
 • Stainane I aokræ
 • Bryggert

RETURN
1997 Svein Ulvund