Or Gommol Ti V
Or Gommol Ti I

Av Knut Bjørgaas
 • Æv¨ntyr: Stykkdotræ å retta dotræ
 • Æv¨ntyr: naor røvinn å bjød'n dai bakte
 • Æv¨ntyr: Dei trÓao gjent'na å bergatrodle
 • Æv¨ntyr: Horga-kongjinn
 • Æv¨ntyr: Drengjinn so skulde so å stela belna
 • Æv¨ntyr: Husbod'n å drengjinn so skulde pao Tveitæ å slao
 • Æv¨ntyr: Man'n hine stovinne
 • Segne: Gjygræ
 • Segne: R¨nakadla
 • Segne: Tunvor'n
 • Segne: Haug-eld
 • Segne: Skatt'n pao Lø'n
 • Segne: Habna-stri
 • Segne: å fjørta folk
 • Segne: Klumsa bjødn
 • Segne: Bjød'n å kjÚringjæ
 • Segne: Røvinn å mannafaito
 • Segne: Man'n so brende ei kjyr levande
 • Segne: Kvite-snigl'n
 • Segne: Orminn
 • Segne: Vidlegjæs'na
 • Segne: Gaukjinn va kyrkjeklokka
 • Segne: Brytteva Bygd
 • Segne: Framsynte
 • Segne: Ain so gjekk haimatt¨
 • Segne: Trodle pao Fjedlæ
 • Segne: Han Olemann Synnvæ å bergatrodle
 • Segne: Flytta tvøran fjor
 • Segne: Ho hudla-Kari
 • Segne: Ai gjenta so vatt tŔkjæ inn te huldrafolkjæ
 • Segne: Krossbrekk
 • Segne: Vaoliæ
 • Segne: Ska-b˛t'n
 • Segne: Bygda-verminn
 • Segne: Buntakjødnæ
 • Segne: Mjaodals-kadl'n
 • Segne: Kjia-sk˛ræ
 • Segne: Ai klok kona
 • Segne: To segne um han Gjitle Auro
 • Segne: Han Olemann Synnevæ å gamla-kjyrkjina
 • Segne: Han Sjur Holo
 • Segne: Han Torstain Heggland
 • Segne: Gamle-Hag'inn
 • Segne: Bygdatr˛'inn
 • Segne: Han Bendik Vodlæ
 • Ymse Stubba: Vetlesme'inn
 • Ymse Stubba: Hans Hyrt
 • Ymse Stubba: Jant'n
 • Ymse Stubba: Taula-man'n
 • Ymse Stubba: Tryninga-man'n
 • Ymse Stubba: Ai takkapraik
 • Ymse Stubba: Ain tao gamlo slagjæ
 • Ymse Stubba: Ka da kjemm¨ seg tao att¨ dar Ŕ honnklabba pao hestaleggjo
 • Ymse Stubba: Rette oræ
 • Ymse Stubba: I gamlehuso I Uppigaræ pao Uppaim
 • Ymse Stubba: Ain songmaistar

RETURN
1997 Svein Ulvund