Fir fridom og fred.
For fridom og fred.
Heimefronten i Vossebygdene
1940 -45


Voss Sogelag 1995
 • Føreord
 • Heimefronten i Vossebygdene
     Krig og okkupasjon
     Motstand mot okkupasjonsmakta
     Sivil motstand
 • 1940-42: Innleiinga til væpna motstand
     Opptaket
     I dekning
     Agentar frå Storbritania
     Spionasje
     Ny leiar for heimefronten på Voss
 • 1942-43: Militær trening
     Våpeninstruksjon
     Arrestasjonar
     Sambandet
     Kontaktnettet utvida
     Forsyningstenesta
     Norske offiserar arresterte
     Nordmenn som gislar
     Reaksjonar når det røynde på
 • 1943-44: Meir utstyr og militær organisering
     Radiosendar på Vossestrand
     Organisering i militære einingar
     Flyslepp på Vossestrand
 • 1944-45: Aksjon og arrestasjonar
     Meir utstur til heimefronten
     Bjørn East
     øvingar på Volo
     Sanitetstenesta
     Polititenesta
     Sendaren på Ystås i Granvin
     Bodstikka går til Voss
 • Kapitulasjon og fred
     Mobilisering
     Fredsvåren
     Dei falne

RETURN
1997 Svein Ulvund