Evangerboka, band 2
Evangerboka, band 2

av Lars Schjærven og Johannes Gjerdåker
 • Gnr. 73 Berge
 • Gnr. 45 Bjørgås
 • Gnr. 65 Bolstad med Skonsvik
 • Gnr. 81 Bolstad almenning
 • Gnr. 77 Brekke
 • Gnr. 46 Edal
 • Gnr. 43 Elje
 • Gnr. 41 Evanger
 • Gnr. 79 Fosse i Bergsdalen
 • Gnr. 49 Geitle
 • Gnr. 72 Hatlestad
 • Gnr. 50 Hosås
 • Gnr. 56 Hyljarås
 • Gnr. 59 Hærnes
 • Gnr. 63 Jørnevik
 • Gnr. 71 Kaldestad
 • Gnr. 48 Kvilekvål
 • Gnr. 75 Lid, 1. Tun
 • Gnr. 76 Lid, 2 .tun
 • Gnr. 62 Litlevik
 • Gnr. 44 Mugås
 • Gnr. 57 Mykkeltvet
 • Gnr. 60 Nakka
 • Gnr. 66 Rasdal, nedre
 • Gnr. 67 Rasdal, nedre
 • Gnr. 69 Røydland
 • Gnr. 68 Røyrbakken
 • Gnr. 52 Skjerveggen
 • Gnr. 53 Skjerven, øvre
 • Gnr. 54 Skjerven, nedre
 • Gnr. 42 Skorve
 • Gnr. 70 Småbrekke
 • Gnr. 55 Solarås
 • Gnr. 74 Solbjørg
 • Gnr. 47 Steine
 • Gnr. 61 Storevik
 • Gnr. 40 Styve
 • Gnr. 51 Svanga
 • Gnr. 64 Vassenden
 • Gnr. 80 Vesterheimsteigen
 • Gnr. 58 Væle
 • Gnr. 78 Øyane
 • Ålment om Evanger
 • Rettingar og tillegg til band 1

RETURN
1997 Svein Ulvund