Bergsdalen, ei fjellbygd i Hordaland
Bergsdalen
Ei fjellbygd i Hordaland


Bergsdalen. Tekst og tone av Lisbet Lid Venås
  NATURTILHØVE OG BUSETNAD.
 • Geologi, av prof. Anders Kvale
 • Planteliv i Bergsdalen, av Erling Berge
 • Fugleliv i Bergsdalen, av Soulere J. Pierre
 • Gamal busetnad, av Asmund Hatlestad
 • Eigar og brukarsoga, av Lars Skjærven
 • M/foto av kvart bruk. Tekst til bileta av Erik Aadland.
 • Folketalet i Bergsdalen, ymse tider, av Lars Schjærven.
 • Folket, av Paul Moberg
 • Song til Bergsdalen, av Vilhelm Rogdo
  NAÆRINGSVEGAR. SAMFERDSLA. FOLKELIVET.
 • Jordbruket, av Knut Rødland
 • Til Bergsdalen, song av Helena Øye og Martin Bruvik.
 • Fråselde fjellbeite av Knut Rødland
 • Jakt og fiske, av Knut Rødland
 • Dugnad og grannesamarbeid, av Asmund Hatlestad.
 • Den gamle driftevegen, av Asmund Hatlestad
 • Vegutløysing, av Per Hatlestad
 • Postruta, av Asmund Hatlestad
 • Samferdsle og turisme, av Knut Rødland
 • Bergsdalsvassdraget Kraftutbygging, av Lars Ljone.
 • Dalen får elektrisk kraft, av Knut Rødland
 • Med i fyrste verdskrigen, av Asmund Hatlestad
 • Bergsdølene i ufredstider, av Frithjof Sælen
 • Bergsdøler i bygdestyringa, av Knut Rødland
 • Glimt frå livet På ein gard, av Johan Hatlestad
 • Røtene våre, dikt av Lisbet Lid Venås
 • Rivo, dikt av Lisbet Lid Venås
 • Arbeidsdelinga på garden, av Kristina Fosse
 • Jole- og høgtidsskikkar, merkedagar m.m., av Ragnhild Lid
 • Husflid, av Klara Lid
 • Kledebunaden, av Kristina Fosse
 • Matskikkar i eldre tid, av Helga Frøland
 • Oppskrift På typiske matrettar, av Klara Lid
 • Fødslar, nærkoner m.m., av Klara Lid
 • Ungdomsår, giftarmål og bryllaup, av Kristina Fosse
 • Minne frå hundreårsskiffet, av Asmund Hatlestad
 • Utburden, Kristi Rødland og Huldrefriaren. To soger etter Th. S. Haukenæs
 • Forteljingar frå folkemunn, av Asmund Hatlestad
 • Snøvetteren 1962, av Eirik Småbrekke
 • Rindafolket, av Ingeleiv Sandem
 • Farsarv, dikt av Lisbet Lid Venås
 • Ame Hatlestad, av Asmund Hatlestad
 • Fire tonar av Arne Hatlestad
 • Litt om talemålet i Bergsdalen, av Ingjald Bolstad
  KYRKJA. SKULEN. LAGSLIVET.
 • Kyrkja i eldre og nyare tid, av Knut Rødland
 • Kyrkjeklokkene i Liatræet, av Lisbet Lid Venås
 • Skulen, av Ragnvald Berge
 • Kristenliv og misjon, av Eirik Småbrekke
 • Rødlandstemna 100 år. av Knut Rødland
 • Losje Fjellfast og barnelosje Fjellvår, samla ved Eirik Småbrekke
 • Ungdomslaget, av Asmund Hatlestad
 • Til Bergsdalen Ungdomslag j,å vigslefesten 7. juli 1929, av Tilly Salberg Sääv
 • Bergsdalen Husmorlag, av Klara Lid
 • Skibruk og idrett, av Magnus Berge
 • Høgabu, av Lasse Skeie
 • Alexander Grieg - hytta, av Eilif Andersen
 • Dale Røde Kors Hjelpekorps, av Eivind Dahle.
 • Voss Brandtrygdelag i Bergsdalen, av S. Himle
  YMSE LOVER OG DOKUMENT.
 • Tvist om ein høystakk, av Asmund Hatlestad
 • Sylvskatten 1816, Lars Schjærven
 • Overdragingsdokument for elverettane i Bergsdalen til W. Konow 1896
 • Overføring av Torfinno til Bergsdalsvassdraget 1928, av Knut Rødland
 • Testamentet, vedtekter - Konowfondet
 • Vedtekter for B.K.K. fond for jordbruk, skogbruk og fiske i Bergsdalen
 • Statuttane for jordbruksfondet i Bergsdalen
 • Semja. Gjerdeavtalen
 • Lovene for Bergsdalen Jordbrukslag

RETURN
1997 Svein Ulvund