--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2007

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Maria Hauge Olav Brekke

Olav Hole Siklebekken

Knut K. Mørkve Eit brev frå 1855

Gunnar Midtun Flyulykka på Kvitanosi

Olav Hole Telefonstolpen

Knut K. Mørkve Namn attmed Myrkdalsvegen

Per Husdal Murane

Maria Hauge Prat med to pensjonerte bønder

Olav Engeland To småsoger frå krigen

Olav Engeland Gamle ord og utrykk

Kari Larsen til minne

Årsmelding for 2006

Olav Hole  Seinsommardag

--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2006

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Nelly Nora Naasen Mons i Nåse

Olav Hole Gamleklokka

Kari Larsen Hagatun Kveldseta i frå gamal tid

Henrik Straume Lang mjølketransport

Torunn Løne Vinje Kvardagsmat på Vossestrand

Kostregulativ

Olav Engeland Dravle er godt

Per Sivle Valgvise

Knut K. Mørkve Litt om Stronde kring 1905

Albert Lunde Lensmannen fekk bank

Ei ulykke i Nålavegen

Gunnar Midtun På bua for "mange" år sidan

Jørund Rong Han Jo Haug

Knut K. Mørkve Eit brev frå Helge Ingstad

Knut K. Mørkve Steinbua hjå Langavatnet

Halle Skjervheim Slått på stølen i gamal tid

Årsmelding for 2005 for Vossestrand Sogelag

--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2005

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Aslak Helleve: Eit og anna frå 1905

Maria Hauge: Pensjonat og hotell på Oppheim

frå 1860-1940

Gunnar Midtun: Frå dei fyrste åra til Vinje Skyttarlag

Synneva Helle: Det året eg gjekk for presten

Marta Ringheim Arefjord:: Gamalosten før og no

Lars Kvarekval: Unionsoppløysinga i 1905.

Protokoll etter avrøystinga.

Sjur Hirth Nesheim: Vossestrand Meieri 100 år

Olav Engeland: Kakao til 17. mai 1945

Årsmelding 2004   

Retting, Årbok 2004  

--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2004

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Olav Engeland : Gulleik Brekkhus 1863-1956

Johannes Seim : Lars Tvinde takkar myrkdølene for opplæring i skodespelarkunst

Rune Midttun : Kol og tjøremila i Haugsvik under krigen

Sigmund Lavik : På bjørnejakt og friarferd

Frode Ulvund : "Hovedet tillige med Haanden fæstes paa en stage..." - Hustrumordet på Teigen i 1724

Gunnar Hemre Ringheimn : Bilar på Vossestrand før 1925

Knut K. Mørkve:  Ho gamla Guro Tveito

Ivar Husdal : Jakobskyrkja. Segn eller soge?

Gunnar Midtun : Ein husmannskontrakt og litt frå historia som ligg bak

Knut K. Mørkve: Amerikabrev

Årsmelding for Vossestrand Sogelag - år 2003

--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2003

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Kari Larsen Hagatun: Fotoafar etter gamle ferdavegar 

Roald Lyngvær: Hole og Holeslekta

Johannes Seim: Ein grensegang frå 1725 

Synneva Helle: Litt om løkjo og Diktargarden 

Ole Didrik Lærum: Å pota bolo 

Knut K. Mørkve: Hjelpevaksinatør 

Maria Hauge:  Oppheimsdalen 

Gudmund Furu: Korsongen på Vossestrand 

Gunnar Midttun: Då fjensynet kom på Stronde 

Albert Lunde: Eit gamalt arveskifte 

Årsmelding for 2002 

--------------------------------------------------------------------------------

Gamalt frå Stronde - 2002

Sogeskrift for Vossestrand Sogelag

 

Jostein Hommedal : Slakting på Stronde

Johannes Seim : Ei utvandrarsoge

Kari Larsen Hagatun : Husmannsplassar i Rusti

Maria Hauge : Skjolsetdalen

Ivar Husdal : Myrkdalen omkring år 1700

Gunnar Midtun : Amerikabrev frå ein strending

Knut K. Mørkve : SkredulukkeMyrkdalsvegen

Knut K. Mørkve : Kyradaude i Mørkves-Grøndalen

Martinius Sørestrand : Prolog: Posten og Dalen

Nelly Nora Nåsen : Ei tragisk skredulukke

Ivar Husdal : Myrkdølenekyrkjeveg år 1702

Synneva Helle : Eit minne frå krigsåra

Vossestrand sogelag : Årsmelding 2001